Sanayi Elektriği, Sosyal Sorumluluk ve Ar-Ge Merkezleri

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) örnek ve öncü yatırımlarımıza devam ediyoruz. ÇOSB’de üretimin aksamadan kesintisiz sürmesi ve katma değeri yüksek imalatla katılımcılarımızın sürdürülebilir rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla eksiksiz tüm alt ve üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam ediyoruz. Katılımcılarımızın yüksek verimli üretim yapılabilmesi için tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırım programlarımıza yön veriyoruz. Bunların yanında ÇOSB olarak en önemli işlevlerimizden biri olan sosyal sorumluluk programlarını da aksatmadan sürdürüyoruz.

ÇOSB’nin kurumsallaşmış yapısı ve birikimli kadroları marifetiyle yönetim kurulunda aldığımız kararlar, onay verdiğimiz projeler zaman geçirilmeden en ekonomik şekilde hayat buluyor. İşte bu önemli projelerden biri daha tamamlanarak hizmete girdi. 240 çocuk kapasiteli Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi çalışan annelere büyük kolaylık sağlayacak ve kadın istihdamına olumlu katkıda bulunacaktır. 0-66 aylık çocuklarımızın tüm gereksinimleri düşünülerek projelendirilen ve yapımı gerçekleştirilen ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi, bizim örnek ve öncü OSB kimliğimizi daha da güçlendirecektir.

Bölge olarak bizi ön plana çıkaran bir başka konu da Ar-Ge Merkezi sayımızla ilgili. Tüm Türkiye’de 1000’i aşkın Ar-Ge Merkezi mevcut. Bunun 35’i Tekirdağ ili genelinde, 16 Ar-Ge Merkezi Çerkezköy OSB’dedir. Bu 16 Ar-Ge Merkezi 1.100 çalışanı istihdam etmektedir. En son ÇOSB Başkan Vekili Natan Yakkuppur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Uğurteks Ar-Ge Merkezi’nin açılışını yaptık. Önümüzdeki günlerde bölgemizde Ar-Ge Merkezi sayısı daha da artacaktır.

Türk Eximbank ÇOSB’de irtibat bürosu açmaya karar verdi. ÇOSB’ye yaptığı ziyarette Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın açıkladığı bu gelişme bölgeden yapılan ihracatın artmasına katkıda bulunacaktır.

Hükümet tarafından KDV Kanunu’nun 25 maddesinde değişiklik öngören bir tasarı hazırlandı. Sanayici ve ihracatçıyı çok yakından ilgilendiren bir düzenlemeyle KDV iadelerinin ödenmesine 1 Ocak 2019’da başlanması öngörülüyor. Sanayici ve ihracatçının 80 milyar liralık KDV iadesinin ödenmeye başlanması üretime, ihracata ve istihdama doping etkisi yapacaktır.

Yapılan bir başka değişiklikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) tanımının değiştirileceği açıklandı. Bu düzenlemeyle KOBİ’lerin ciro üst sınırının 40 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltileceği duyuruldu. Bu düzenlemeyle daha çok destekten yararlanacak şirketin üretim, ihracat ve istihdamda artış sağlayacağını düşünüyorum.

Sanayici üretim yaparken maliyet kalemleri içinde en önemli bir yer tutan kalem elektriktir. Enerjide dışa bağımlıyız, bu bağımlılık elektrik fiyatlarının artmasına neden oluyor. Bilindiği gibi 2018 başında elektriğin kilowatsaatine yüzde 8 zam yapıldı. 1 Nisan 2018’de yürürlüğe girecek olan Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği sanayiciyi gizli bir elektrik zammıyla karşı karşıya bırakıyor. Küresel çapta rekabet eden sanayiciye verilen enerji kullanımı ve enerji verimliliği teşviklerinin artırılması gerekiyor. Sürdürülebilir rekabet ve kaliteli üretim için sanayici daha çok desteklenmelidir.

Eyüp SÖZDİNLER
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı