ÇOSB 10. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul, açılış ve yoklama ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, başkanlık divan üyelerinin seçimi ve divan teşekkülüne toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Divan Başkanlığı’na Ramiz Orhan Ermeç, Divan Üyeliklerine de Ahmet Temiroğlu ve Mustafa Ergin seçildi. Seçimin ardından toplantı tutanaklarının imzalanması için oy birliğiyle divana yetki verildi.

Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet Raporu ile ilgili bilgi veren ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan, ÇOSB Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptığı yol, altyapı ve üst yapılarla ilgili genel anlamda çalışmaları özetledi. Özdoğan; İnşaat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Çevre Yönetim Sistem Müdürlüğü, Bahçe ve Ziraat Şefliği, Elektrik Şefliği, Doğalgaz Şefliği, Makine Su Şefliği, İtfaiye Şefliği, Kalite Şefliği, Eğitim ve Halkla İlişkiler Şefliği çalışmalarını resimler eşliğinde sunum yaparak anlattı.

Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından, 2011 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesine geçildi. Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Savaş tarafından okunan raporun görüşmesinin ardından, Yeminli Mali Müşavir Denetim Raporlarında, bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavir yıllık denetim raporu, 2011 yılına ait bilanço, envanter, gelir/gider hesapları okundu.

Raporların okunmasının ardından maddeler müzakereye açıldı. Müzakerenin ardından yapılan oylamada tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Bu gündem maddelerinin ardından Genel Kurul’da yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası da oybirliği ile gerçekleşti.

Genel Kurul’un bir sonraki gündeminde 2012 yılı tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülmesi, karara bağlanması ve geçici bütçenin hazırlanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi konusu görüşüldü. 2012 yılı tahmini bütçenin 485 milyon 587 bin 545 TL olduğu ifade edilirken, ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. İlgili gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından “Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının belirlenmesi” konusunun görüşülmesine geçildi. İlgili gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul’da “Cadde ve Sokak isimlerinin belirlenmesi” ve “OSB Uygulama Yönetmeliğinin 35. Maddesi (y) bendinde belirtilen görevler dışında kalan yetki ve sorumluluğun Yönetim Kurulu’na devri konusunun müzakeresi” de oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul’un sonunda konuşma yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu, kendilerine verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. “150 personelimiz ile birlikte dürüst, ayrımsız, eşitlikçi olarak hizmet ediyoruz. Bu bizim gurur kaynağımızdır. Çerkezköy’ü köy olarak görenler artık, Çerkezköy’ün sanayi kenti olduğunun bilincindeler. Bölgemiz hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyüyor. Yeni binamızın açılışını önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz.” diyen Sarıoğlu, Genel Kurul’a katılan tüm sanayicilere teşekkür etti.