ÇOSB 2016 II. DÖNEM YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) TOPLANTISI YAPILDI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün (ÇOSB) 2016 yılı II. Dönem Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı gerçekleştirildi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde yapılan toplantı ÇOSB Bölge Müdürlüğü adına oldukça verimli geçti. ÇOSB Bölge Müdürlüğü binasındaki eğitim salonunda gerçekleşen toplantıya; ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Birim Müdürleri, Şefleri ve Sorumlu Personel katıldı. 2016 yılının ikinci dönemindeki tüm çalışmaların masaya yatırıldığı YGG toplantısında, Bölge Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerle ilgili 2016 yılı ikinci 6 aylık performansları, yapılmış ve planlanan iyileştirme çalışmalarıyla, maliyet ve kayıpların minimize edilmesinin yanı sıra tüm kalite çalışmaları gözden geçirildi.

ÇOSB Bölge Müdürlüğü’ndeki tüm birimlerin 2016 yılı içinde yapmış oldukları faaliyetlerini sunum eşliğinde paylaştıkları toplantıda, birimlerin yapmış oldukları faaliyetlerin Bölgenin sorunları üzerindeki etkileri değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşler sunuldu.

Toplantıda bir konuşma yapan ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan şunları söyledi: “Bu tür toplantıların Bölge Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetlerin devamlılığını artırmanın yanı sıra kalitemizi artırdığına da inanıyorum. Toplantılarda hem yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyoruz, hem de eksiklikleri tespit ederek katılımcılarımıza daha iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde oluyoruz.”