ÇOSB'den Büyük Bir Başarı Daha

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin uzun zamandır almak için çaba sarf ettiği Elektrik Dağıtım Lisansının alınmasıyla birlikte elektrik hizmeti konusunda örnek olan Bölgemiz bundan sonra da birçok büyük hizmete imza atacak. Bugüne kadar katılımcısının menfaatlerini sürekli koruyan Bölgemiz aldığı yeni Lisansla temel çalışma felsefesi olan sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet çalışmalarına devam edecek…

Bilindiği gibi, Organize Sanayi Bölgeleri kuruldukları tarihten itibaren elektrik enerjisi temini ve dağıtım konusunda görev yapmakla birlikte bu konunun yasal bir dayanağı yoktu. Bu durum ürettiği hizmetleri en kaliteli şekilde katılımcılarına sunmaya çalışan OSB’ler için birçok olumsuzluklar içeriyordu.

KANUNİ DAYANAĞI YOKTU
2000 yılında yayınlanan OSB’ler kanunu ile bir ölçüde yasal dayanak getirilmiş olan elektrik hizmetini temin ve dağıtım konusu Enerji Piyasası Kanununda belirtilmediği ve hatta OSB’ler kanununda yoruma dayalı olarak çelişebilecek konular muhteva ettiğinden, yaşanan olumsuzluklar azalmakla birlikte devam etti.

BÖLGEMİZİN BÜYÜK ÇABASI OLDU
Özellikle EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) kurulmasından sonra OSB’lerin büyük çabası ve bu çaba içinde Bölgemizin önemli katkılarıyla bir sonuca varıldı. Bu sonuç, OSB’lerin elektrik hizmetini layıkıyla yerine getirebilen ve kendi içlerinde doğal dağıtıcı olduğu konusunun ilgili kurumlarda kabul görmesiydi. 

DİĞER KURUMLARA ÖRNEK OSB’LER
İlgili kanun değişikliği ve OSB’lerin elektrik faaliyetlerini yürütmesi konusundaki yönetmeliğin yayınlanmasıyla OSB’lerin elektrik temin ve dağıtım konusundaki yetkisi OSB kanunuyla birlikte EPDK Kanununda da tanımlanarak üzerindeki belirsizlik kaldırıldı. Zaten verdikleri elektrik hizmeti kalitesiyle Türkiye’deki birçok kuruma örnek olan OSB’ler kanun değişikliğiyle birlikte verdikleri hizmetin kalitesini artırarak devam ettirdiler.

HATLAR BAŞTAN SONA YENİLENDİ
Bu süreç içinde Bölgemizin tevsi alanı olan bir başka alının da (ÇOSB II. Kısım) Bölgemize birleştirilmesiyle, alanda bulunan ve TREDAŞ’a ait olan dağıtım şebekesi daha önce de talep edilmiş olmasına rağmen kanundaki dayanak yetersizliğinden devir alınamamıştı. Yeni kanun ve yönetmeliklerin ardından söz konusu hatlar TREDAŞ’tan devir alındı. Mevcut şebeke, planlanmasından yapımına kadar bölünmeye yönelik dizayn edilmediğinden devir alma süreci uzun ve meşakkatli oldu. Devir alınan şebeke ilk önce kapsamlı bir tadilattan geçtikten sonra temel mantığımız olan sürekli, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet temini konusunda Bölgemiz II. Kısım’daki katılımcılarımıza elektrik hizmeti de tarafımızdan götürülmeye başlandı. 

KALİTEMİZ DAHA DA ARTACAK
Tüm bu çalışmalar ve çabalar sonunda, Bölgemiz Elektrik Dağıtım Lisansını 25 Haziran 2009 tarihinde almış olmakla birlikte Lisans alma hakkının tanınmasıyla birlikte, birçok çalışma lisans öncesi tamamlanmıştır. Bu süreç içinde gerek Bölge Müdürlüğümüz Teknik Kadrosu gerekse de Yönetim Kadrosu düzeyinde defalarca Ankara’ya ziyaretlerde bulunulmuş ve sanayicilerimizin menfaatleri korunmuştur. Bu noktadan itibaren Bölgemiz genelindeki elektrik hizmeti daha da geliştirileceği gibi almış olduğumuz Lisans, yapmak istediklerimizi gerçekleştirme aşamasında çok önemli bir yeterlilik belgesi olarak elimizde bulunacaktır. Daha önceleri yoruma dayalı konularda aleyhimize yapılan tüm yorumlar Dağıtım Lisansı kapsamındaki yetkilerimizle lehimize döndürülmüştür.