ÇOSB'den İSG ve Çevre Mevzuatı Semineri

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (ÇOSB) Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TSDK) ile birlikte iki gün süren ‘İSG (İş Güvenliği ve Sağlığı) ve Çevre Mevzuatı bilgilendirme semineri’ düzenledi.

ÇOSB Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Eğitim, bilinç geliştirme faaliyetleri kapsamında mevzuat uyumunda karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirme, kolaylaştırıcı rol oynama amacı ile düzenlenen seminere konuşmacı olarak; Mustafa Bağan, Ruhan Küpeli, Emel Saçaklı, Neşe Eriş katıldı.

SEMİNERDE ANLATILAN KONU BAŞLIKLARI
Katılımcılardan tam not alan iki günlük seminerde anlatılan konu başlıkları ise şöyle:
* Kimyasalların envanteri ve kontrolü hakkında yönetmelik.
* Konuyla ilgili AB tüzükleri. (REACH ve CLP Tüzükleri.)
* Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve   kullanımına ilişkin kısıtlamalar.
* Büyük endüstriyel kazaların kontrolü.
* Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik.
* Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik.
* Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik.
* Çevre denetimi yönetmeliği.
* Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği.
* Su kirliliği kontrolü yönetmeliği.
* Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolü yönetmeliği.
* Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği.
* Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik.
* Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği.
* İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları hakkında yönetmelik.
* Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik.
* Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği.
* Tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanım tebliği.
* Gürültü yönetmeliği.
* Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği.
* İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik.
* İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ.
* İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesi tebliği.
* Elle taşıma işleri hakkında yönetmelik.
* Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği.
* Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin meslek eğitimlerine dair tebliğ.
* İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik.
* Alt işveren yönetmeliği.
* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili usul ve esasları hakkında yönetmelik.