ÇOSB'DEN KOSGEB DESTEKLERİ TOPLANTISI

21 Mart 2012 Çarşamba günü Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda KOSGEB Destekleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan KOSGEB Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürü Özay Cebeci, 2002 yılından beri KOSGEB’in bölgede tanınırlık adına ilerleme kaydettiğini ifade etti.

1990 yılında KOBİ’lere destek amaçlı kurulan KOSGEB hakkında sahada yanlış algılamalar olduğunu söyleyen Cebeci, ayrıca 2009’dan itibaren imalat yapan işletmelerin yanı sıra hizmet sektörüne de destek verilmeye başlandığını ifade etti.

KOSGEB olarak iki hedef kitlesine sahip olduklarını söyleyen Özay Cebeci, “Girişimciler ve KOBİ’ler bizim hedef kitlemiz. Yeni kurulacak olan şirketlere de, gelişmek isteyen şirketlere de destek sağlıyoruz. KOSGEB’in felsefesini iyi anlamak gerekiyor. Ar-Ge, İnovasyon destekleri veriyoruz. İşbirliği ile birleşen şirketlerin sorunlarını çözmeye yönelik projelere destek veriyoruz. Şirketler küreselleşen dünyada piyasada rekabet edebilmek istiyorlarsa KOSGEB’i iyi kullanmak zorundalar” dedi. Rekabet için ürün farklılaştırmasının, inovasyonun şart olduğunu söyleyen Cebeci, “Şirketler bünyelerindeki sorunları tespit etmeli, bu sorunların çözümü için proje hazırlamalı. Bu sayede KOSGEB bu projelere hibe şeklinde destekçi olabilir” diye konuştu.

İnovasyon çalışmasının yalnızca şirketin yönetim kadrosunun yapacağı bir çalışma olmadığını belirten Özay Cebeci, tüm şirket personelinin bu çalışmaya dahil olması ve beyin fırtınası yapılması gerektiğini söyledi. KOSGEB olarak Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları ile ilgili projeler beklediklerini kaydeden Cebeci, bölgede bu tür çalışmaların oldukça yetersiz olduğuna değindi.

İş Birliği Güç Birliği Destek Programı’nın bakanlık tarafından özellikle desteklenen bir program olduğunu söyleyen Cebeci, bu programdaki tek sorunun ortaklık olgusu olduğunu belirterek, ülke olarak bu olumsuz olgudan kurtulmak gerektiğini ifade etti.

KOSGEB Kobi uzmanı Gökhan Akdağoğlu da KOBİ Proje, İş Birliği Güç Birliği, Ar-Ge ve İnovasyon, Girişimcilik, Genel Destek Programları hakkında bilgiler verdi. KOBİ Proje Destek Programının destek üst limitinin 150 bin TL olduğunu belirten Akdağoğlu, bu programla işletmelerin, mevcut sorunlarını belirlemeleri ve çözümüne ilişkin projeler oluşturmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Gökhan Akdağoğlu, İş Birliği Güç Birliği Destek Programı ile de KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesinin amaçlandığını kaydetti. Bu destek programının üst limitinin 250 bin TL geri ödemesiz, 500 bin TL de geri ödemeli kredi olduğunu kaydeden Akdağoğlu, destek oranının da 1. ve 2. bölgeler için yüzde 50, 3. ve 4. bölgeler için de yüzde 60 olduğunu ifade etti.

Ayrıca Genel Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin herhangi bir proje hazırlamaksızın; nitelikli eleman desteği, tanıtım desteği, belge destekleri, fuar destekleri gibi desteklere doğrudan başvurarak alabileceklerini belirtildi.