ÇOSB'DEN UFRS/TFRS EĞİTİMİ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile Çerkezköy’deki firmaların muhasebe ve finans departmanları çalışanlarına yönelik UFRS/TFRS Eğitimi başlattı.

4 Şubat Cumarseti günü başlayan eğitimle ilgili bilgi veren ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletmelerin, Uygulamalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca finansal tablo hazırlaması zorunlu hale gelecek. Bu nedenle biz de bölge olarak firmalarımız bünyesinde çalışan muhasebe elemanları için Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (TFRS)/Uygulamalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Eğitimleri başlattık” dedi.

4 Şubat’ta başlayan 26 Şubat’a kadar Cumartesi ve Pazar günleri devam edecek eğitim kapsamında katılımcılara “finansal tabloların sunuluşu, stoklar, Türkiye finansal raporlama standartlarının ilk uygulaması, nakit akış tablosu, muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler, maddi duran varlıklar, varlıkların değer düşüklüğü, karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar, ilişki taraf açıklamaları, hasılat, devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve devlet yardımlarının açıklanması, borçlanma maliyeti, gelir vergileri, kur değişiminin etkileri, finansal kiralama işlemleri, bölümlere göre raporlama ve ara dönem finansal raporlama” konularında bilgiler verilecek.

ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoğan, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında meslek sertifikası için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çerkezköy Mesleki Eğitim Merkezi ile protokol imzaladıklarını söyledi. Bu protokol kapsamında ÇOSB bünyesinde bulunan fabrikalarda çalışan, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında sertifikalara ihtiyacı olan çalışanların Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile sertifikalandırılacağını ifade eden Özdoğan, şuana kadar 19 firmanın başvuru yaptığını ve bu firmaların Mesleki Eğitim Merkezi’ne yönlendirildiğini söyledi. Özdoğan, bundan sonra başvuracak olan firmaların da Mesleki Eğitim Merkezi’ne yönlendirileceğini ifade etti.