ÇOSB'DEN, ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

ÇOSB Müdürlüğü, Bölge Katılımcılarının Üretim Planlama Departmanları çalışanları için; Temel üretim planlama ve yönetimi yaklaşım ve yöntemlerinin açıklanarak, daha etkin ve verimli bir üretimin sağlanması, kaynakların optimal düzeyde kullanımının temini, bu bağlamda MRP ve ERP sisteminin önemi ve satış-stok-üretim-tedarik arasında uygun bir dengenin nasıl kurulacağının anlatılması amacıyla Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri Eğitimi düzenledi.
7 Nisan 2012 Cumartesi günü düzenlenen eğitim, İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci tarafından uygulamalı olarak, üretim planlama programı üzerinden verildi.

İşletme Organizasyonu, Planlama, Düzenleme, Yönetme ve Üretim Çizelgeleme Teknikleri ana başlıklarından oluşan eğitime, Bölge firmalarımızda çalışan 18 kursiyer katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara, Eğitmen Ufuk Cebeci tarafından Katılım Sertifikaları takdim edildi.