Elektrik arızalarına etkin müdahale…

Elektrik arızalarına etkin müdahale…

Termal Kamera ile arızalar başlamadan tedbir alınıyor…

Elektrikte hatlarında yaşanabilecek problemler
‘Termal Kamera’ ile önceden tespit ediliyor…

Bölge Müdürlüğümüz, katılımcılarımızın elektrik enerjisini güvenli, sürekli, kaliteli ve verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için kestirici ve uyarıcı bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere Flir Sytems P620 Termal Kamera aldı. Termal Kamera hemen hemen birçok alanda kullanımı ile birlikte özellikle elektrik sistemlerinde kullanımı son derece fayda sağlamaktadır.

\"\"

Tüm materyallerin bir infrared yayılım özelliği vardır. Bu infrared yayılım materyalin yapısına ve sıcaklığına göre farklılık gösterir. Bu sayede İnfrared Termal Kamera ile bakıldığında sıcaklık farkları kolayca tespit edilebilir.

TEMASSIZ ÖLÇÜ YAPIYOR

Termal Kamera’nın en büyük özelliği ise temassız ölçüm yapılmasıdır. Elektriğin iletimi sırasında akım geçişi ile direnç üzerinde enerji ısı olarak harcanır. Bu durumda elektrik iletim hatlarında özellikle kontak noktalarındaki ısı artışları o nokta için bir direnç olduğunun göstergesidir. Kabloların birleşme noktalarında, kontak noktalarında, baraların vidalarında, sigorta yuvalarında termik şalterlerin vidalarında bu korozyonlar ısınmalara sebep olurlar. Bu ısınmalar Termal Kamera ile gözlenerek noktasal tespitler yapılabilir ve yapılan bu kestirimci bakım sonrası planlı zamanlarda probleme sebep olan olumsuz durum ortadan kaldırılabilir.

TERMAL KAMERA İLE YAPILANLAR

T
ermal Kamera ile planlı bakım dışında elektrik dağıtım sistemindeki duruşların minimuma indirilmesi, bakım sürelerinin gereksiz onarımın ve bakım maliyetlerinin azaltılması, zamanla oluşan küçük bir arızanın büyüyerek elektrik dağıtım sisteminde büyük zararlar oluşturmasına engel olunması, onarım ve bakımların sonucunun hızlı analiz edilmesi ve faydalarının net olarak görülmesinin sağlanması hedeflenmektedir.