İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

4 Aralık 2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete'de 'İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik' yayınlanmıştır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alacak sanayicilerin İşletme Belgesi alma zorunluluğu karşısında, belgenin alınma usul ve esaslarına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091204-4.htm