Meslek Eğitim Belgelendirilmesi Anlatıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (ÇOSB) Konferans Salonunda, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Eğitimi ve Belgelendirilmesi” konulu eğitim semineri yapıldı. Focus Eğitim Merkezi’yle ortaklaşa gerçekleştirilen seminere ÇOSB’de faaliyet gösteren çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

KANUN ANLATILDI
Seminere konuşmacı olarak katılan Focus Eğitim Merkezi Genel Müdürü Begüm Özdoğularlı, “Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin raporları sonucu bakanlıkça yayınlanan "Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışan İşçilerin Mesleki Eğitimlerine" dair yasa gereğince, çalışanlarına sertifika aldırmayan firmalar, kişi başı 560 TL para cezası ödeyecektir. Cezanın ödenmesine müteakip 3 ay içerisinde sertifikalandırma işleminin tamamlanması zorunlu kılınacaktır. Ayrıca, oluşacak herhangi bir iş kazasında açılacak kamu davaları da işverenin çok daha aleyhine işleyecektir” dedi.

ALINABİLECEK DESTEKLER
Seminerde yasanın ayrıntılarının yanı sıra, hangi firmaların ne tür eğitimleri aldırması gerektiği, bu eğitimlerde KOSGEB ve İŞKUR’dan hangi destekler alınabileceği konusunda da bilgiler veren Özdoğularlı şunları söyledi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitime tabi tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Son olarak 31 Mayıs 2009'da 'Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ' yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamına giren işlerde ve güvenlik riski taşıyan sektörlerde uygulanacak mesleki eğitimin usul ve esasları düzenlenmektedir. Bu düzenlemenin amacı, işçi ve iş yeri güvenliğinin maksimuma ulaştırılması ve yapılan işin mahiyetini kavramış işçilerin verimliliği azami ölçüde arttırmasıdır.

EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ
Bu alanda çalışacak işçilerin aldıkları eğitimlerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu sertifika ve belgeler, kanuni yeterliliğe sahip kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla alınabileceği gibi ilgili eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda da temin edilebilir. İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle 'Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği' kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında ise kanunen bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat ülkemizin çalışma şartları göz önünde bulundurulduğunda istenmeyen kazaların ve işyeri verimsizliğinin önüne geçmek adına işletmelerde yapılan tüm işlerin mahiyetini kavratacak, iş ve işçi güvenliğini maksimuma çıkartacak eğitim ve bilgilendirmelerin bütün çalışanlara verilmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

EĞİTİM NİÇİN GEREKLİ?
Resmi olarak tanımlandığı haliyle, 'Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan' mesleki eğitim, işletmelerin iş ve işçi güvenliği yanı sıra sağlıklı üretim ve verimliliği için bir gerekliliktir. Teknolojik ilerlemelerin hızı düşünüldüğünde işçiler, zamanla bilgi ve beceri yetersizliği sebebiyle atıl duruma düşebilmektedirler. Hizmet içi mesleki eğitimlerle çalışan yeterliliğin sağlanması ve artırılması mümkündür.