'Risk Bazlı Alan Denetimi' ÇOSB'de Anlatıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Risk Bazlı Alan Denetimi öncesi; iş sağlığı ve güvenliği esas ve usullerinin yeterince anlaşılamamış olmasından doğabilecek uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmak, çalışma yerlerinde ortaya çıkan yeni durumları gözetmek, daha detaylı eğitici ve yönlendirici olabilmek amacıyla işverenleri bilgilendirmek maksadıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İş Teftiş İstanbul Grup Başkan Yardımcısı İş Baş Müfettişi Özlem Özkılıç ve İş Teftiş İstanbul Grup Başkan Yardımcısı İş Müfettişi Mehmet Alper Kan’ın konuşmacı olarak katıldığı bilgilendirme toplantısında öne çıkan konu başlıkları şöyle: “Avrupa Birliği direktiflerinin mevzuatımıza aktarılması ile iş sağlığı ve güvenliği teftişinde yeni sistemlerin uygulanması işçi, işveren ve çevre açısından zorunlu hale gelmiştir. Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca yapılacak denetimlerde, yeni bir anlayış ve yaklaşımla işçi, işveren, sosyal taraflar, çevre ve diğer etkenlerin de ele alınması gerekmiştir.

Anılan mevzuat çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygulanacak yeni yaklaşımların (Alan Denetimi, Sektör Denetimi, Risk Esaslı Denetimler) İş kazası ve meslek hastalığı yönünden sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasında, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde pozitif değişimler sağlayacağı düşünülmektedir. Bu anlayış ve yaklaşıma göre, teftiş uygulamalarında ön hazırlık planlama, sistemli denetim ile sonuçlarını izleme, değerlendirme ve yaptırım gücünün kullanımını sağlayan bir kontrol sistemi esas alınması gereği doğmuştur.

Bilindiği üzere 18 Ağustos 2010 tarihinde ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlanmış, iki yıl geçiş süresi verilmiş ve bu yönetmelik çerçevesinde Güvenlik Raporu’nun incelenmesi ve denetim yükümlülüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilmiştir.

Bahsi geçen yeni mevzuat çerçevesinde ‘Risk Bazlı Alan Denetimi’ gerçekleştirilecektir. İş sağlığı ve güvenliği esas ve usullerinin yeterince anlaşılamamış olmasından doğabilecek uygulama zorluklarını ortadan kaldırmak, çalışma yerlerinde ortaya çıkan yeni durumları gözetmek, daha detaylı, eğitici ve yönlendirici olabilmek kaydı ile işverenlerimizi bilgilendirmek maksadıyla bu toplantı düzenlenmiştir.”

Söz konusu toplantıda, yeni denetim modeli ile ilgili olarak işverenlerimizi bilgilendirmek maksadı ile gerçekleştirildi. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde konunun önemini ÇOSB’de sanayicilere anlattılar.

Risk Bazlı Alan Denetimi Eğitim Sunumu İçin Tıklayınız