VIII. Genel Kurulumuz Yapıldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 8’inci (2009 Yılı) Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Turgut Bıyıklı’nın gözetiminde; Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Genel Kurul’a katılanlar ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan tarafından kapıda karşılandı.

DİVAN HEYETİ OLUŞTURULDU
Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından başlayan Genel Kurul da ilk önce açılış ve yoklama yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, başkanlık divan üyelerinin seçimi ve divan teşekkülüne toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesine geçildi. Verilen önerge ile Divan Başkanlığına Ramiz Orhan Ermeç, Divan Üyeliklerine de Saim Buyruk ile Mustafa Ergin seçildi. Seçimin ardından toplantı tutanaklarının da imzalanması için oy birliğiyle Divan Teşekkülüne yetki verilmesi kabul edildi.

FAALİYET RAPORU OKUNDU
Bu gündem maddesinden sonra da 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasına geçildi. Faaliyet Raporu’nu Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan okudu.
Özdoğan, ÇOSB Bölge Müdürlüğü’nün bir yıl boyunca yol, altyapı ve üst yapılarla bölgede genel anlamda yaptığı çalışmaları anlattı. Özdoğan sırasıyla, ÇOSB Bölge Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Bahçe ve Ziraat Şefliği, Çevre Yönetim Sistem Müdürlüğü, Elektrik Şefliği, Doğalgaz Şefliği, Makine Su Şefliği, İtfaiye Amirliği, Kalite Şefliği, Eğitim Birimi çalışmalarıyla, sosyal faaliyetleri resimler eşliğinde sunum yaparak anlattı.

Özdoğan’ın konuşmasının ardından; 2009 Yılı Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Denetim Kurulu raporunu ÇOSB Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Savaş okudu. Daha sonra 2009 Yılına ait, Bağımsız Denetim Yapan Yeminli Mali Müşavir yıllık denetim raporu, 2009 Yılına ait Bilanço, envanter, gelir/gider hesapları okundu. Raporların okunmasının ardından maddeler müzakereye açıldı. Müzakerenin ardından yapılan oylamada tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Bu gündem maddelerinin ardından Genel Kurulda yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası da, oybirliğiyle kabul edildi.

"\"\""EN UYGUN OSB’YİZ
Gündem maddelerinin müzakereye açılması esnasında ÇOSB’nin gelirleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu, “Bölgemizde bir yıl içinde 17 milyon TL (17 trilyon lira) gibi kar gözüküyor. Bölgemiz hizmet yeridir. Biz hizmet etmekle yükümlüyüz. Kesinlik de kar etme amacı gütmeyen bir yönetim var. Sanayiciden en az katkı payı alarak yönetimimizi sürdürmekteyiz. 252 OSB arasında en ucuz doğalgazı biz satıyoruz. Biz yüzde 7 doğalgazda indirim sağlıyoruz. Bize verilen yüzde 8’lik indirimin yüzde 7’sini sanayiciye yansıtıyoruz. Elektriği yüzde 21 indirimle veriyoruz. Bu karın büyük çoğunluğunu bölgemizdeki büyük arsaların parsellenip satılmasının ardından sağladık. Buradan gelen kaynakları da yine sanayicilere yöneltiyoruz. Bu gelirler sanayicinin sırtından elde edilmiş gelirler değildir. Birçok yatırım yapıyoruz yaptığımız yatırımların miktarı 200 milyon liranın üzerinde. (200 trilyon)

ÇOSB OSBÜK ÜYELİĞİNDEN ÇIKTI
ÇOSB’nin OSB Üst Kuruluşu üyeliğinden çıkmasıyla ilgili gündem maddesinin görüşülmesi esnasında da söz alan Sarıoğlu OSBÜK’ten çıkma nedenini ise şu sözlerle açıkladı: “OSBÜK kurulduğundan beri üyesiyiz. 2006 yılında hazırlanan kanun tasarısında bütün OSB’ler bölgelerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlanacaklardı. Buna da OSBÜK destek verdi. Biz 42 tane OSB çok büyük bir mücadele verdik. 1,5 yıl süren çok yoğun bir çalışma oldu. Sonunda bu kanunun çıkmasına engel olduk. O kanun gerçekleşmiş olsaydı OSB’leri, Ticaret ve Sanayi Odasının oluşturmuş olduğu temsilciler yönetecekti. Bizim sanayicilerden oluşmuş bir yönetimimiz var. Güzel de yönettiğimizi düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz bu kanun teklifine de karşı çıkmıştık. OSB’lerin üst kuruluşu olması gereken bir kuruluş bizi Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlayacaktı. Sonunda kanun çıkmadı bizler de özerk şekilde kendimizi yönetiyoruz. İki senede bir seçim yapıyoruz ve yerinde yönetimin en güzel örneği. OSBÜK’ten ayrılma konusunda teklifimiz var. OSBÜK bizi temsil etmiyor. OSBÜK’e karşı OSBDER adında dernek kurduk. 22 üyemiz var. Bundan sonra mücadelemizi bu çatı altında yapacağız.” Sarıoğlu’nun konuşmasının ardından yapılan oylamada oy birliğiyle OSBÜK’ten çıkma kararı alındı.

Sarıoğlu’nun konuşmasının ardından görüşülüp oy birliğiyle kabul edilen diğer gündem maddeleri ise şöyle: “2010 yılı tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülmesi, karara bağlanması ve geçici bütçenin hazırlanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının belirlenmesi, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 35. Maddesi (y) bendinde belirtilen görevler dışında kalan yetki ve sorumluluğun Yönetim Kurulu’na devri konusunun müzakeresi ve oylanması.”

Genel kurulun ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu şunları söyledi: “Katılımınızı bekliyoruz. Yönetim kurulu toplantılarımıza katılmanızı istiyoruz. Gelin bizi izleyin fikirlerinizi söyleyin. Sadece seçmek önemli değil, yönetim kuruluna katılın. Açık bir yönetimimiz var. Bölgeye ve yönetime sahip çıkın.”