İtfaiye

ÇOSB İtfaiye grubu; Bölge Yangın Emniyetinin sağlanması, çıkabilecek yangınların söndürülmesi, Doğal Afetler ve Acil Durumlara karşı alınacak tedbirleri almak, eğitimleri yapmak ve hazırlıklı bulunmaktır.         

Alınması Gereken İzinler :
 
“Yangın ve patlamalara karşı uygunluk“ izni Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yangın emniyetini almış işletmelerimize “Yangın ve patlamalara karşı uygunluk“ belgesi için İşletme Yangın Raporu verilmesi.
 

Gerekli Formlar :

 

GSM Başvuru Formu (F-020)

Yangın İhbar Formu (F-125)

Yangın Yeri Teslim Senedi (F-126)

Yangın Raporu (F-127)

Trafik Kazası İhbar Formu (F-128)

Yangın Avı Kontrol Listesi  Formu (F-129-1)

Yangın Avı Kontrol  Sonuç Formu (F-130)

Acil  Durum Tatbikat Formu Acil Durum Tatbikat Formu (F-186)

Acil Durum Tatbikat Tutanağı (F-187)

Yangın Tatbikatı  Karşılıklı  Gerekli Formu (F-271)